Privacyverklaring

Lees hieronder hoe ik omga met
uw contactgegevens

Contactgegevens
https://www.jinshinjyutsu.courses | Zoon Verri Nou | Mallorca | +49 151 194 77 022.

Ik ben de functionaris voor gegevensbescherming van deze website die ik kan bereiken via ingrid@jinshinjyutsu.courses.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht telefoonnummer E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Mijn website is niet van plan om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik adviseer ouders dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonsgegevens van een minderjarige heb verzameld, neem dan contact met ons op via ingrid@jinshinjyuatsu.courses en ik zal deze informatie verwijderen.

Voor welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens
Ik verwerk uw persoonsgegevens met het oog op het kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder een persoon (mij) tussen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik geef alleen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of soortgelijke technieken, die we gebruiken
Ik gebruik geen cookies of soortgelijke technologie├źn.

Gegevens weergeven, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u recht op doorgifte van gegevens. Dit betekent dat u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens naar ingrid@jinshinjyutsu.cursussen Om ervoor te zorgen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ik wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoe we persoonsgegevens beschermen
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met mij op: ingrid@jinshinjyutsu.courses